linkwayYMS
Awizacja dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie.
 

Zarządzanie awizacjami ma ogromny wpływ na sprawne przyjmowanie dostaw i wydawanie towaru z magazynu.
linkway.YMS to system znacznie upraszczający i automatyzujący działania związane z awizacjami. Pozwala na kontakt między magazynem, a przewoźnikiem oraz kontrahentem poprzez wiadomości SMS oraz e-mail. Jest obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie umożliwia automatyczne określanie trwania okna czasowego dla transportu na podstawie zdefiniowanych danych. Użytkownicy działu transportu mogą zmieniać czas przeznaczony na rozładunek i załadunek. Ważną funkcjonalnością jest wykorzystanie kalendarzy, które w przejrzysty sposób ukazują czas trwania awizacji oraz planowane obciążenie magazynów i ramp.

 

linkway.YMS to także dostęp do pełnej historii awizacji i wszystkich dokumentów związanych z awizacjami wraz z załącznikami, jakimi mogą być zdjęcia i inne pliki. Poprzez linkway.YMS można mieć dostęp do zestawień i generować raporty podsumowujące wybrane działania i dane.

System istnieje w wielu wersjach językowych. Oprogramowanie współpracuje z innymi systemami i pozwala na kontrolę awizacji wielu oddziałów przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności
Dokumenty awizacyjne

linkway.YMS umożliwia rejestrowanie wszystkich wizyt, zapisanie ich celu i czasu oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Pozwala na tworzenie na tej podstawie wszystkich dokumentów awizacyjnych oraz raportów.

Awizacja dostaw

System awizacji dostaw linkway.YMS pozwala na zewnętrzne awizacje transportu przez przewoźników/dostawców. Planowanie wizyt z wykorzystaniem oprogramowania wspomaga optymalizację procesów przez wyeliminowanie tak zwanych "wąskich gardeł" i najkorzystniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

Rodzaje użytkowników

Oprogramowanie umożliwia utworzenie różnych rodzajów użytkowników. Dzięki temu każdy pracownik i kontrahent, którzy są przypisani do odpowiednich ról funkcjonalnych otrzymują dostęp wyłącznie do informacji i funkcji systemu potrzebnych do wykonywania działań według posiadanych kompetencji i udzielonego dostępu.

Zestawienia i raporty

Dostęp do zestawień i możliwość generowania raportów to jedne z najważniejszych funkcjonalności systemu linkway.YMS. Dzięki temu wszystkie dane można analizować w szybki sposób i w oparciu o aktualne informacje.

Wysyłka maili i SMS

Bezpośrednio z systemów możliwa jest wysyłka wiadomości email i SMS z informacjami o operacjach związanych z awizowanymi transportami. W ramach wysyłki wiadomości email możliwe jest wysyłanie wydruków oraz raportów dotyczących awizacji.

Zalety oprogramowania
Integracja systemów

linkway umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami (między innymi enova oraz SAP), dzięki czemu wprowadzane zmiany mogą zostać zaktualizowane w każdym oprogramowaniu. Integracja może być przeprowadzona w sposób dynamiczny bądź statyczny.
Kontrola przepływu informacji

Udostępniane dane użytkownikom podlegają ścisłej kontroli, dzięki czemu każdy z nich ma dostęp wyłącznie do niezbędnych informacji.
Personalizacja funkcji

Wysoką elastyczność naszej autorskiej platformy zapewniają wykorzystane technologie: ASP.net, baza Microsoft SQL 2012 lub nowsza, zastosowanie standardów HTML5, CSS3, JQuery. Elastyczność ta wykorzystywana jest podczas wdrażania systemu umożliwiając dopasowanie go do indywidualnych potrzeb firmy. Personalizacja to stworzenie rozwiązań odpowiadających wszystkim wymaganiom klienta.
Bezpieczeństwo

Standardem jest bezpieczne szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL. Nasz system może być zintegrowany z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników, ich uprawnieniami i hasłami odbywa się za pomocą bezpiecznych metod.
Zmniejszenie kosztów

Dostępność wszystkich informacji w jednym miejscu wpływa na generowanie większych przychodów poprzez zmniejszenie kosztów związanych z biurokracją firmy, kontaktami ze zleceniodawcami/zleceniobiorcami oraz zarządzaniem procesami należącymi do charakterystycznych dla danej firmy działań.
Intuicyjna obsługa

Zastosowane rozwiązania pozwalają na szybkie poruszanie się po różnych funkcjonalnościach systemu. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wygodny układ graficzny wpływają na intuicyjność obsługi i komfortowe wykorzystywanie wszystkich możliwości oprogramowania.