linkwayINTEGRATOR
Łączy systemy informatyczne z branży TSL dostarczając kompleksowych informacji o transportach dla przewoźników, spedycji i ich kontrahentów.
 

linkway.INTEGRATOR wprowadza możliwość wymiany informacji pomiędzy niezależnymi i często niekompatybilnymi systemami wspierającymi łańcuch dostaw.

linkway.INTEGRATOR za główny cel stawia rozwiązanie wszelkich barier technologicznych koniecznych do pokonania w procesie integracji systemów. Jest rozwiązaniem niezależnym. Unifikacja oraz agregacja zbieranych danych w połączeniu z bezpiecznym i transparentnym procesem udostępniania wyselekcjonowanych informacji do zleceniodawcy, pozwala Właścicielowi na świadome zarządzanie ryzykiem.

Mnogość systemów do monitorowania aut znajdujących się na rynku, zakres ich funkcjonalności, sposób działania oraz liczne ograniczenia udostępniania danych w znacznym stopniu utrudniają spełnianie wymagań Klientów związanych z monitorowaniem przewozu ich towarów. Dziś już nie chodzi o samo udostępnienie lokalizacji, ale o sposób w jaki się to odbywa: bezpieczny dla wszystkich stron procesu logistycznego.

 

linkway.INTEGRATOR może pobrać dane do panelu od wszystkich Twoich dostawców telematyki, gdzie będą widoczne wyłacznie dla jego Właściciela.

Wiedząc jak w biznesie ważne jest bezpieczeństwo danych, linkway.INTEGRATOR pozwala precyzyjnie określić zasady ich udostępniania:
- przekazywanie danych odbywa się jedynie między powiązanymi ze sobą użytkownikami platformy Linkway lub poprzez dedykowane rozwiązanie, stworzone na życzenie Klienta, integrujące panel.Linkway ze wskazanymi systemem zewnętrznym np. własny TMS
- dane w systemie przechowywane są tak długo jak zostało to określone w umowie
- udostępnienia są tworzone indywidualnie dla każdego użytkownika panelu Linkway
- udostępnione auto może być monitorowane zakresie podanych dat, przy wymaganym przekazaniu zlecenia przez Klienta z zakresem okresu śledzenia bądź z dodatkową funkcją wymaganego potwierdzenia mailowego przez Właściciela danych przed realizacją zlecenia transportowego.
- w każdej chwili Właściciel może wycofać udostępnianie
- możliwe jest też określenie jakie dane zostaną przekazane: tylko dane lokalizacyjne auta czy wybrane dane telematyczne (np. temperatura chłodni)
- udostępnianie danych między użytkownikami systemu jest proste i czytelne ale przede wszystkim wspomaga operatora w automatyzacji udostępniania na zasadach przez niego ustalonych.

Funkcjonalności
Zlecenia

Lista wszystkich zleceń dostępna jest z głównego panelu. W szybki sposób otrzymuje się dane na temat zleceń importowanych oraz monitorowanych z podziałem na realizowane, zakończone, odrzucone oraz potwierdzone.

Monitoring pojazdów

linkway.INTEGRATOR pozwala na przejrzyste, ciągłe monitorowanie własnych, otrzymywanych oraz udostępnianych aut na bieżąco. Wszystkie trasy są widoczne na mapie.

Analiza tras

Poprzez platformę można przeglądać monitorowane transporty oraz gromadzone dane udostępniane podczas każdego etapu przewozu asortymentu. Analizy dotyczące transportów przegląda się według: konkretnego kontrahenta, zlecenia i numeru rejestracyjnego.

Statystyki

linkway.INTEGRATOR to gromadzenie najważniejszych danych w jednym miejscu z podziałem na różne kategorie. Można zapoznawać się ze statystykami dotyczącymi przejechanych kilometrów, monitorowanych zleceń, ilości aut, dostawców GPS, podwykonawców i klientów.

Zarządzanie administracją firmy

Poprzez linkway.INTEGRATOR można przeglądać dane o firmowych użytkownikach systemu, edytować je, weryfikować oraz zmieniać uprawnienia. System pozwala także na kontrolę bilingów i faktur.

Udostępnianie danych

Wybrane informacje dotyczące transportów mogą być udostępniane klientom i zleceniodawcom. W szybki sposób dokonuje się również weryfikacji zasobów udostępnianych partnerom.

Galeria aplikacji
Integracje GPS
Współpracujemy z partnerami z wieloletnim doświadczeniem w branży TSL. Dzięki czemu nasze oprogramowanie spełnia wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw.
linkwayINTEGRATOR
gps flota-online.pl
gps geonavi
gps gpsmanager
gps lontex
Korzyści
 • Dla przewoźnika
 • przewoźnik
 • zwiększenie bezpieczeństwa transportu
 • podniesienie komfortu pracy kierowcy
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • podniesienie wiarygodności biznesowej
 • zwiększenie efektywności i wydajności pracy
 • podniesienie konkurencyjności własnej oferty
 • polepszenie komunikacji ze zleceniodawcą
 • automatyzacja procesów
 • przewaga konkurencyjna
 • Dla zleceniodawcy
 • zleceniodawca
 • integracja z własnym systemem
 • automatyczne raportowanie
 • optymalizacja dostaw
 • monitorowanie ładunków
 • zwiększenie efektywności i wydajności pracy
 • polepszenie komunikacji z przewoźnikiem
 • automatyzacja procesów
 • przewaga konkurencyjna
 • zarządzanie ryzykiem dostawy towaru
Zalety oprogramowania
Integracja systemów

linkway umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami (między innymi enova oraz SAP), dzięki czemu wprowadzane zmiany mogą zostać zaktualizowane w każdym oprogramowaniu. Integracja może być przeprowadzona w sposób dynamiczny bądź statyczny.
Kontrola przepływu informacji

Udostępniane dane użytkownikom podlegają ścisłej kontroli, dzięki czemu każdy z nich ma dostęp wyłącznie do niezbędnych informacji.
Personalizacja funkcji

Wysoką elastyczność naszej autorskiej platformy zapewniają wykorzystane technologie: ASP.net, baza Microsoft SQL 2012 lub nowsza, zastosowanie standardów HTML5, CSS3, JQuery. Elastyczność ta wykorzystywana jest podczas wdrażania systemu umożliwiając dopasowanie go do indywidualnych potrzeb firmy. Personalizacja to stworzenie rozwiązań odpowiadających wszystkim wymaganiom klienta.
Bezpieczeństwo

Standardem jest bezpieczne szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL. Nasz system może być zintegrowany z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników, ich uprawnieniami i hasłami odbywa się za pomocą bezpiecznych metod.
Zmniejszenie kosztów

Dostępność wszystkich informacji w jednym miejscu wpływa na generowanie większych przychodów poprzez zmniejszenie kosztów związanych z biurokracją firmy, kontaktami ze zleceniodawcami/zleceniobiorcami oraz zarządzaniem procesami należącymi do charakterystycznych dla danej firmy działań.
Intuicyjna obsługa

Zastosowane rozwiązania pozwalają na szybkie poruszanie się po różnych funkcjonalnościach systemu. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wygodny układ graficzny wpływają na intuicyjność obsługi i komfortowe wykorzystywanie wszystkich możliwości oprogramowania.