linkway.INTEGRATOR

linkway. WMS

Zarządzanie operacjami magazynowymi. Dokładność ewidencji danych.

Program magazynowy

Oprogramowanie linkway.WMS to nowoczesne rozwiązanie dla sektora magazynowego. Opracowany z myślą o potrzebach firm produkcyjnych, magazynowych i logistycznych, ten program magazynowy przekracza standardowe funkcje Warehouse Managment System. Dzięki linkway.WMS, zarządzanie magazynem staje się efektywne i intuicyjne.
System linkway.WMS wyróżnia się przejrzystością i modularnością. Umożliwia dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu, każdy może skutecznie realizować swoje zadania. System zapewnia elastyczność w dostępie do różnorodnych opcji, dostosowanych do roli programowej użytkownika.Linkway.WMS oferuje unikatową funkcjonalność kontroli obciążenia regałów. Jest to kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników oraz składowanych towarów. Ten aspekt podkreśla zaangażowanie firmy w zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności procesów magazynowych.
linkway.WMS
linkway.WMS

Skanery i kody kreskowe

Aplikacja linkway.WMS jest nowoczesnym narzędziem wspierającym zarządzanie magazynem. Pozwala ona na efektywne wykorzystanie terminali mobilnych i czytników kodów kreskowych, co znacząco przyspiesza operacje magazynowe. Dzięki temu system zapewnia minimalizację błędów i optymalizację pracy magazynierów. Wprowadza funkcjonalność kompletacji zamówień, gdzie magazynier jest kierowany zdefiniowaną trasą zbiórki. Taka organizacja pracy umożliwia zaoszczędzenie czasu przy realizacji zleceń wydania. Terminal aplikacji może funkcjonować zarówno w sieci wewnętrznej, jak i zewnętrznej, na przykład wykorzystując technologię LTE.

Program magazynowy linkway.WMS umożliwia integrację z innymi systemami, na przykład z oprogramowaniem klasy ERP. Integracja ta może odbywać się na dwa sposoby: statyczny, poprzez import i eksport plików, lub dynamiczny, wykorzystując połączenie API lub serwer FTP. Dzięki temu aplikacja jest elastyczna i dostosowana do różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw.

Dlaczego warto?

Wybrane funkcje aplikacji linkway.INTEGRATOR

Monitoring pojazdów

linkway.INTEGRATOR pozwala na przejrzyste, ciągłe monitorowanie własnych, otrzymywanych oraz udostępnianych aut na bieżąco. Wszystkie trasy są widoczne na mapie.

Zlecenia

Lista wszystkich zleceń dostępna jest z głównego panelu. W szybki sposób otrzymuje się dane na temat zleceń importowanych oraz monitorowanych z podziałem na realizowane, zakończone odrzucone oraz potwierdzone.

Analiza tras

Poprzez platformę można przeglądać monitorowane transporty oraz gromadzone dane udostępniane podczas każdego etapu przewozu asortymentu. Analizy dotyczące transportów przegląda się według: konkretnego kontrahenta, zlecenia i numeru rejestracyjnego.

Statystyki

linkway.INTEGRATOR to gromadzenie najważniejszych danych w jednym miejscu z podziałem na różne kategorie. Można zapoznawać się ze statystykami dotyczącymi przejechanych kilometrów, monitorowanych zleceń, ilości aut, dostawców GPS, podwykonawców i klientów.

Zarządzanie administracją firmy

Poprzez linkway.INTEGRATOR można przeglądać dane o firmowych użytkownikach systemu, edytować je, weryfikować oraz zmieniać uprawnienia. System pozwala także na kontrolę bilingów i faktur.

Udostępnianie danych

Wybrane informacje dotyczące transportów mogą być udostępniane klientom i zleceniodawcom. W szybki sposób dokonuje się również weryfikacji zasobów udostępnianych partnerom.

KORZYŚCI

Dla przewoźnika

zwiększenie bezpieczeństwa transportu

podniesienie komfortu pracy kierowcy

zmniejszenie kosztów operacyjnych

podniesienie wiarygodności biznesowej

zwiększenie efektywności i wydajności pracy

podniesienie konkurencyjności własnej oferty

polepszenie komunikacji ze zleceniodawcą

automatyzacja procesów

przewaga konkurencyjna

Dla zleceniodawcy

integracja z własnym systemem

automatyczne raportowanie

optymalizacja dostaw

monitorowanie ładunków

zwiększenie efektywności i wydajności pracy

zarządzanie ryzykiem dostawy towaru

polepszenie komunikacji z przewoźnikiem

automatyzacja procesów

przewaga konkurencyjna