linkwayWMS
Zarządzanie operacjami magazynowymi. Dokładność ewidencji danych.
 

To profesjonalne oprogramowanie, które zostało stworzone z myślą o firmach magazynowych, produkcyjnych oraz logistycznych, ale także pod outsourcing usług magazynowych. Poza podstawowymi funkcjami charakteryzującymi systemy klasy Warehouse Managment System linkway.WMS oferuje o wiele więcej opcji wpływających na sprawne zarządzanie magazynem.

linkway.WMS jest systemem przejrzystym, którego funkcjonalności zostały podzielone na intuicyjne moduły. Użytkownikom systemu można udostępnić wybrane opcje systemowe, które umożliwią im realizację codziennych zadań. Udostępnione funkcjonalności mogą być zróżnicowane w zależności od przypisanej roli programowej i dedykowanych rozwiązań.

Jedną z funkcjonalności systemu jest możliwość kontroli obciążenia regałów - pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób pracujących w magazynie, jak i składowanego towaru.

 

Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie terminali mobilnych oraz czytników kodów kreskowych. Tym samym system przyspiesza wykonywanie operacji magazynowych, minimalizując ryzyko występowania błędów oraz optymalizując pracę magazynierów. Przykładowo transakcja kompletacji zamówienia kieruje magazyniera według zdefiniowanej trasy zbiórki, co pozwala znacznie zaoszczędzić czas niezbędny do realizacji zlecenia wydania. Terminal może pracować w wewnętrznej lub zewnętrznej sieci (na przykład przy wykorzystaniu LTE).

linkway.WMS pozwala na integrację z innymi, zewnętrznymi systemami, na przykład klasy ERP. Integracja może być wykonana w sposób statyczny (import, eksport plików) lub dynamiczny (z wykorzystaniem połączenia API bądź z użyciem serwera FTP).

Poprzez linkway.WMS można dokonywać rozliczeń kosztów za wykonane usługi magazynowe. Posiadanie ogólnego cennika usług nie wyklucza indywidualnej wyceny dla każdego z klientów. Rozliczenie może stanowić podstawę do wystawienia faktury za wykonane usługi dla konkretnego klienta w wybranym przedziale czasowym.

Aplikacja posiada integracje z systemami informatycznymi firm kurierskich umożliwiające automatyczną obsługę przesyłek

Rejestracja paczek, zarządzanie listami przewozowymi oraz generowanie etykiet – wszystkie te czynności odbywają się bez dodatkowego nakładu pracy zapewniając znaczną oszczędność czasu i niwelując ryzyko pomyłki. Rozbudowany system powiadomień umożliwia ich konfigurację.

Identyfikacja towaru w systemie jest możliwa według numeru nośnika, numeru partii oraz daty ważności. Podczas procesu zarządzania asortymentem pozwala to na uzyskanie wielu istotnych informacji, na przykład na temat daty jego przyjęcia. Jest to niezwykle ważne przy wydawaniu towaru z magazynu według zasad rozchodu:
– FIFO (First In, First Out – towary przyjęte jako pierwsze opuszczają magazyn w pierwszej kolejności)
– LIFO (Last In, First Out – asortyment przyjmowany do magazynu jako ostatni jest wydawany z niego jako pierwszy)
– FEFO (uwzględnia się najkrótszy termin przydatności do spożycia)

Ważną funkcjonalnością jest system powiadomień o stanach minimalnych. Gdy dany asortyment osiągnie liczbę poniżej ustalonej wartości, linkway.WMS może o tym powiadomić użytkownika.

linkway.WMS umożliwia bezbłędną lokalizację w magazynach wysokiego składowania. Polega to na dokładnym ustalaniu miejsc składowania palet z asortymentem oraz zarządzaniu miejscami paletowymi. System umożliwia także generowanie etykiet lokalizacyjnych, etykiet GS1, wydruków i kodów kreskowych asortymentu.

System pozwala na pracę wielooddziałową skupiającą wiele magazynów, których pracownicy mają dostęp do własnych danych. Natomiast zarząd ma wgląd do informacji dotyczących wszystkich magazynów i może je weryfikować w dowolnym momencie. linkway.WMS można wygodnie obsługiwać poprzez przeglądarkę internetową, jak również jako aplikację dla urządzeń z systemem Android (tablety, telefony, terminale).

linkway.WMS jest rozwiązaniem elastycznym, co umożliwia dostosowanie istniejących funkcjonalności i dodanie nowych, zgodnych z wymaganiami konkretnego klienta. To sprawia, że linkway.WMS jest unikalny, odpowiada na wszystkie potrzeby Twojego przedsiębiorstwa, umożliwiając kontrolę procesów i działań pracowników

Funkcjonalności
Zastosowanie terminala

Terminal umożliwia między innymi realizację dokumentów magazynowych (przyjęć, wydań oraz zmiany lokalizacji). Pozwala sprawdzić jaki asortyment jest składowany w danej lokalizacji, a także zweryfikować gdzie znajduje się towar po sczytaniu kodu produktu. Przyśpiesza realizację zleceń wydania towaru, jest wykorzystywany do przeprowadzania inwentaryzacji. Działania opierają się na wykorzystaniu kodów 1D oraz 2D.

Wizualizacja

Przedstawia w formie graficznej stan zajętości lokalizacji magazynowych. Dzięki czemu możliwe jest sprawdzanie aktualnego rozmieszczenia asortymentu i obciążenia poszczególnych miejsc składowania.

Wybór Lokalizacji w Magazynie

linkway.WMS wspomaga wybór jak najkorzystniejszej lokalizacji dla przyjmowanego asortymentu, zgodnie z wewnętrznymi procedurami magazynowymi, na przykład według zdefiniowanych rodzajów miejsc składowania. Funkcjonalność proponuje najbardziej optymalną lokalizację dla danego towaru, a przez to automatyzuje pracę magazynu. Wspiera znakowanie stref magazynowych, miejsc paletowych, a także regałów.

Inwentaryzacje

Wielość metod przeprowadzania i weryfikowania inwentaryzacji wyróżnia linkway.WMS spośród systemów tej klasy. Ta opcja nie tylko pozwala przeprowadzić inwentaryzacje całego magazynu, ale też umożliwia wybranie jednej grupy towarów, konkretnej lokalizacji, czy też wybranego kontrahenta. Tym samym podczas sprawdzania aktualnych stanów ilościowych nie ma wymogu zatrzymywania pracy w całym magazynie.

Załączniki dokumentacji

Tworzona dokumentacja magazynowa nie musi zawierać wyłącznie danych tekstowych. Możliwe jest dodawanie załączników, które będą na stałe przypisane do konkretnego zlecenia. Mogą być to zdjęcia, ale też pliki w wielu formatach, na przykład: doc, xls, pdf i csv. Dokumentacja zdjęciowa może być dodawana przez przeglądarkę, albo bezpośrednio poprzez aplikację po wykonaniu fotografii. Dzięki wykorzystaniu tej funkcjonalności możliwy jest szybki dostęp do dokumentacji uzupełnionej o dodatkowe elementy.

Cross-docking

Ten wyjątkowy typ działań magazynowych wykorzystywany jest w magazynach outsourcingowych. Zarządzanie tym procesem w systemie linkway.WMS opiera się na przyjęciu asortymentu i przekazaniu go dalej bez rozmieszczania go w magazynie. Cross-docking jest istotnym elementem strategii efektywnej obsługi klienta. Konsekwencją zastosowania tej metody jest przyśpieszenie operacji między-magazynowych.

Zalety oprogramowania
Integracja systemów

linkway umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami (między innymi enova oraz SAP), dzięki czemu wprowadzane zmiany mogą zostać zaktualizowane w każdym oprogramowaniu. Integracja może być przeprowadzona w sposób dynamiczny bądź statyczny.
Kontrola przepływu informacji

Udostępniane dane użytkownikom podlegają ścisłej kontroli, dzięki czemu każdy z nich ma dostęp wyłącznie do niezbędnych informacji.
Personalizacja funkcji

Wysoką elastyczność naszej autorskiej platformy zapewniają wykorzystane technologie: ASP.net, baza Microsoft SQL 2012 lub nowsza, zastosowanie standardów HTML5, CSS3, JQuery. Elastyczność ta wykorzystywana jest podczas wdrażania systemu umożliwiając dopasowanie go do indywidualnych potrzeb firmy. Personalizacja to stworzenie rozwiązań odpowiadających wszystkim wymaganiom klienta.
Bezpieczeństwo

Standardem jest bezpieczne szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL. Nasz system może być zintegrowany z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników, ich uprawnieniami i hasłami odbywa się za pomocą bezpiecznych metod.
Zmniejszenie kosztów

Dostępność wszystkich informacji w jednym miejscu wpływa na generowanie większych przychodów poprzez zmniejszenie kosztów związanych z biurokracją firmy, kontaktami ze zleceniodawcami/zleceniobiorcami oraz zarządzaniem procesami należącymi do charakterystycznych dla danej firmy działań.
Intuicyjna obsługa

Zastosowane rozwiązania pozwalają na szybkie poruszanie się po różnych funkcjonalnościach systemu. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wygodny układ graficzny wpływają na intuicyjność obsługi i komfortowe wykorzystywanie wszystkich możliwości oprogramowania.